ตลาดร่มหุบ ( ตลาดเสี่ยงตาย )

ตลาดร่มหุบ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม หรือที่เรียกกันว่า "ตลาดเสี่ยงตาย" หรือตลาดรถไฟ ตั้งอยู่ข้างสถานีรถไฟแม่กลอง มีความยาวประมาณ100เมตร ผู้ขายสินค้าวางขายสินค้าบนพื้นบริเวณรางรถไฟและใกล้ๆรางรถไฟ เมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนขบวนผ่านพวกเขาก็จะหุบร่มและเก็บข้าวของที่วางขายของพวกเค้าในทันที พฤติกรรมที่แปลกตาและน่าตื่นเต้นนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่นิยมและเป็นเหตุผลที่เรียกขานตลาดแห่งนี้ว่าตลาดร่มหุบ (ตลาดดึงร่ม) (ตลาดหุบร่ม)

ในตลาดมีผัก-ผลไม้ และอาหารทะเลสดใหม่และเป็นที่นิยมของผู้คนในท้องถิ่นเพราะมีราคาไม่แพงและคุณภาพดี เปิดทุกวันระหว่างเวลา 6:00น. - 18:00น ขบวนรถไฟวิ่งผ่านตลาด8ครั้งต่อวัน :

6:20น. ,

8:30น. ,

9:00น. ,

11:10น. ,

11:30น. ,

14:30น. ,

15:30น. , และ

17:40น. ( ขาออกและขาเข้าตามลำดับเวลา )

 

maeklongตารางเวลารถไฟสถานีแม่กลอง ( แม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง )